Styrelsen

Föreningen har till uppgift att främja medlemmarnas intressen genom att tillhandahålla bostadsrätter för medlemmarna i föreningens hus.

Styrelsen uppdrag är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen genom att kombinera en långsiktigt stabil föreningsekonomi med goda förutsättningar för trevliga Årevistelser. Styrelsens ska förvalta föreningen på bästa sätt men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.Styrelsen vill gärna ha en öppen dialog inom föreningen där alla medlemmar kan komma till tals.

I styrelsens arbete ingår:

  • Att tillse en god skötsel och drift av fastigheten Totten 2:67.
  • Att sköta ekonomin långsiktigt ansvarsfullt så att avgifterna kan hållas nere och intäktsmöjligheterna goda.
  • Att hålla goda relationer och utveckla samarbete med våra samarbetspartners: Tott hotell, Brf Tott 2:68 m.fl.

Vill du ha kontakt med styrelsen så mejlar du styrelsen@totthouse.com.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.