Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juli 2023
Nyheter – mars 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019

Nyhetsbrev September

Publicerad onsdag 6 okt 2021, 20:24

NYHETERMånadens nyhetsbrev innehåller en rapport om fastigheten men även utökad information om den fiber som finns installerad i respektive lägenhet och hur du som medlem gör för att välja en leverantör som passar dig bäst.

Fastigheten:

Projektet med laddningsstationer i garaget fortgår som planerat och målet är att ha ett antal laddstationer installerade till vintersäsongen. Vi väntar i dagsläget på ett beslut om investeringsstöd från Naturvårdsverket vilket gör att vi som förening endast bekostar 50% av kostnader för laddpunkter och installationen.

Undercentralen som fördelar fjärrvärme och vatten mellan de olika delarna i fastigheten är nu bytt, fördelen med detta är att vi får en mycket bättre kontroll på hur mycket vår BRF förbrukar och hur mycket som de andra delarna i fastigheten (Totten 2:68 och Hotellet) förbrukar och således också skall betala för.

Fastighetsskötsel:

När cykelsäsongen är slut kommer gör vi en ångtvätt av alla mattor i korridorerna för att säkerställa att det blir rent och fräscht inför vintersäsongen.

Som tidigare meddelats har Guestit tagit över fastighetsskötseln från AGO. I och med detta hoppas vi på att kunna underhålla både korridorer och hissar samt andra utrymmen på ett bättre sätt under högsäsongsveckorna och vi får en lägre kostnad jämfört med tidigare. Styrelsen har regelbundna avstämmningar med Dennis som representerar Guestit och är på plats på Tott.

Brandlarm:

Som vi alla säkert märk har fastigheten ett direktkopplat larm till brandkåren vilket under de senaste säsongerna har resulterat i ett antal utryckningar relaterade till tex matos. Styrelsen har varit i dialog med Guestit om hur vi tillsammans kan reducera antalet onödiga utryckningar utan att riskera säkerheten i fastigheten. Vi hoppas ha kommit fram till en bra lösning som innebär att Dennis går en anläggningsskötarutbildning under september, detta för att när ett brandlarm utlöses kunna identifiera larmkällan, vid falsklarm kunna återställa larmet men även säkerställa att brandkåren inte behöver rycka ut i onödan. Vi hoppas på detta sätt kunna minska antalet onödiga utryckningar och samtifigt kunna reducera kostnaderna medan säkerheten inte äventyras.

Ventilation:

Under oktober/november kommer en injustering av ventilationen för att säkerställa att vi har en bättre fördelning av ventilation och värme . Målet är att få en behaglig temperatur på alla våningar utan att behöva ha fönster öppna för att få ner temperaturen i respektive lägenhet.

Fiber/Internet

Det gemensamma nätverket Tott Connect fungerar fortfarande men tenderar att bli relativt överbelastat under högsäsong. I varje lägenhet finns fibermottagare installerat av IP Only. Information om detta har gått ut i tidigare nyhetsbrev men tyvärr kom aldrig installationen upp på hemsidan. Detaljerad nstruktion finns nu tillgänglig under Dokument - Internet

Fibernätet är öppet och neutralt vilket innebär att du själv som lägenhetsinnehavare väljer vilken leverantör du önskar, vilken hastighet och prisklass samt bindningstid. Steg ett är att skaffa en router antingen via din valda leverantör eller via en hemelektronik butik. Routern kopplas in i fibermottagaren.

Vid en genomgång av installationen har vi upptäckt några delar som kan fungera bättre och behöver åtgärdas och vi är i kontakt med IP Only för att koma till rätta med följande saker. Adressen installationen återfinns på i självserviceprotalen är Tottvägen 113 i Åre, några lägenheter saknas i deras register (Lgh 85, 204, 227, 229, 307), vid val av lägenhet ligger de inte i nummerordning vilket gör att du kan få leta en stund innan du hittar just din lägenhet.

Vi är i dialog med IP Only angående felaktigt husnummer (113 istället för 111), saknade lägenheter samt att vi gärna ser att de listas i nummerordning men för er som kan välja er lägenhet i självserviceportalen – se instruktion nedan:

Via IP Onlys hemsida kan du själv välja leverantör utifrån vilken hastighet du vill ha, men även beroende på vilken bindningstid du önskar (1-24 månader) samt prisnivå och eventuell uppsägningstid.

Hälsningar

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.