Nyheter – mars 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019

Nyhetsbrev November

Publicerad onsdag 22 dec 2021, 16:16

Nyhetsbrev November 2021

Det har precis kommit massor av snö i Åre och det ser ut som om det bli bra förhållanden till årets skidtestarhelg i början av december. Månadens nyhetsbrev innehåller en rapport om fastigheten, garaget, pågående projekt och andra förberedelser inför vintersäsongen samt utökad information från IP Only gällande den installerade fibern.

Garaget:

Installationen av laddstationer kommer att påbörjas under vecka 47 (se separat nyhetsbrev) och målet är att ha dessa driftklara till säsongsstarten. Garaget är en stor tillgång för föreningen och våra medlemmar men även en bra inkomstkälla. För att säkerställa att vi utnyttjar alla ytor i garaget har ett provisoriskt förråd rivits under v 45 och felaktiga markeringar med ”reserverad” skylt tagits bort vilket frigjort ytterligare tre garageplatser.

Beläggningen under högsäsongsveckor är bra, men för att ytterligare öka beläggningen har vi kommit överens med Guestit att de, på den information som de skickar ut innan incheckning, lägger till information om att garage finns att hyra i mån av plats, med länk till Aimoparks hemsida. Vi hoppas att detta kommer att öka intäkterna ytterligare.

Fastigheten:

Vi kommer justera in värmesystem och ventilation för fastigheten med början nu i dec med värmen. Under våren kommer vi sedan justera in ventilationen samt göra en obligatorisk ventilationskontroll. Detta görs för att få ett bättre inomhusklimat samt för att energieffektivisera fastigheten.

Ombyggnaden av hotelldelen pågår för fullt vilket gör att entren till vår fastighet inte ser så trevlig ut just nu. Delar av styrelsen har i början av december möte med Liljestrands där vi hoppas kunna komma fram till hur vi undviker att det första intrycket när man kommer till fastigheten är att det är en byggarbetsplats.

Internet:

Vi kommer fortsatt att ha tillgång till TottConnect och för de som önskar ha ett internet med mer kapacitet rekommenderar vi att man tecknar ett separat avtal via den fiber som samtliga lägenheter har installerat sedan två år tillbaka. IP Only har nu uppdaterat sin self service portal så att samtliga lägenheter finns med - beskrivning om hur du går tillväga finns under https://www.totthouse.com/dokument/internet-ip-only-1/

Bevakning:

Vi har för närvarande ett avtal med Defencia om utvändig bevakning av fastigheten. Detta avtal kommer att utökas inför vintern för att även täcka bevakning inomhus. Dvs vid eventuella störningar i lägenheterna efter klockan 22:00 kan man kontakta Defencia som rycker ut med sin personal. Kostnaden för en utryckning är 2000 kronor vilket debiteras den som hyr lägenheten, då via Guestit eller dig som bostadsrättsinnehavare om du själv är på plats.

Sophantering:

Vid hög beläggning i fastigheten tenderar soprummet att bli fullt. För att undvika detta kommer Guestit att ha en tät dialog med Åre Kommun för att säkerställa extrahämtning när de ser att detta kommer att behövas utifrån beläggningsgrad.

Övriga projekt som styrelsen arbetar med:

  • Färdigställande av underhållspålan för att bättre kunna förutsäga kommande investeringar
  • Cyckelförvaring inför kommande sommarsäsong
  • Uppfräschning av soprummet
  • Översikt av befintliga avtal

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.