Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juli 2023
Nyheter – mars 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019

Nyhetsbrev juni 2022

Publicerad måndag 20 jun 2022, 19:16

NYHETERMånadens nyhetsbrev innehåller bland annat en viktig uppdatering om brandlarmet, en rapportering om fastigheten och en uppdatering om renovering av soprummet.

Nyhetsbrev maj 2022

Sommaren är här och det är dags för andra aktiviteter än skidåkning att ta vid i Åre. Redan den 3 juni öppnade Åre Bike Park och håller öppet ända till 2 oktober, en rekordlång sommarsäsong med andra ord. Beläggningen är enligt Skistar och andra aktörer något lägre än föregående år, vilket kanske är naturligt med tanke på att pandemin är över och många väljer att resa utanför Sverige.

Brandlarmet

Som vi alla vet är brandlarmet i både vår del av fastigheten och hos vår systerförening 2:68 väldigt känsligt vilket har lett till en stor mängd falsklarm och onödiga utryckningar från Räddningstjänsten. Styrelsen har arbetat intensivt med att finna en lösning som minimerar antalet falsklarm och tillsammans med brandingenjörer och brandlarmexpertis hos Bravida, som är anläggningsägare till brandlarmet, har vi kommit fram till en mer modern lösning.

Sammanfattningsvis:

· Vi byter ut en rökdetektorer per lägenhet till en multidetektor

· Skillnaden är att den nya multidetektorn löses ut av rök och värme.. Tidigare har detektorerna endast reagerat på rök.

· Brandvarnare är enl stadgarna lägenhetsinnehavarens ansvar, vilket gör att respektive lägenhetsinnehavare kommer faktureras ca 1 500 sek för den nya detektorn.

· Faktureringen kommer ske i samband med hyresavisering för kvartal fyra

· Arbetet utförs av Bravida under vecka 25 i vår Brf samt i Brf 2:68.

Vår förhoppning är att från och med nu minimerar vi antalet fellarm, minskar kostnader i samband med utryckning från Räddningstjänsten och får en bättre nattsömn utan att äventyra säkerheten.

Fastigheten

I samband med lågsäsong passar vi på att göra en del underhållsarbete i fastigheten:

Nyckelkort

Nyckelkorten och taggarna avaktiveras automatiskt efter två år, för er som vet med er att det är mer än två år sedan ni mottog dessa kan det vara bra att kontakta Guesti för att återaktivera korten. Vid akuta ärenden kan Defencia kontaktas 010-510 50 00.

Som vi tidigare informerat om kommer Gustit att byta ut batterier i samtliga dörrlås under sommaren. I Guestits uppdrag ingår även titta till lägenheterna under lågsäsong, vilket innefattar spola i kranar och toaletter.

Garage & Soprum

Garaget har genomgått en storstädning i början av maj, det innebär att golvet är våtsopat med sopmaskin och mängden damma är betydligt mindre än tidigare vilket bidrar till en trevligare miljö i garaget.

Vi kan också meddela att Naturvårdsverket har betalat ut bidraget för installation av laddstolpar i garaget, bidraget täcker 50% av material och arbetskostnad.

Som styrelsen tidigare meddelat har vi tagit beslut om att renovera soprummet. Vi har nu valt leverantör och arbetet planeras till oktober och målet är att ha ett nytt och fräscht soprum till nästa vintersäsong.

Balkongprojekt:

Inom FB gruppen har Björn Gevert gått ut med en icke bindande intresseanmälan för de lägenhetsägare som har burspråk och är intresserade av balkong. Webbformuläret hittas här https://docs.google.com/.../1N6FiX6.../edit

Övriga frågor som styrelsen arbetar med:

· Cykelrum – i dagsläget har vi inte ekonomi att renovera och utrusta ett utrymme i fastigheten för utökad och mer säker cykelförvaring. Frågan kvarstår och utvärderas kontinuerligt men är beroende av föreningens ekonomi.

· Rutiner nyckelhantering

· Samverkan med Brf 2:68 och fd hotellet ang gemensamma ytor

· Översyn av befintliga avtal inklusive fastighetsförvaltning

Som vanligt har styrelsen möten i slutet av varje månad. Ni kan alltid sända in frågor kontinuerligt så tar vi upp och behandlar dessa på respektive möte.

Vi vill även passar på att önska alla en riktigt bra sommar!

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.