Nyheter – april 2024
Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juli 2023
Nyheter – mars 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019

Nyhetsbrev juli 2022

Publicerad fredag 29 jul 2022, 18:29

Nyhetsbrev juli 2022

Vi hoppas att allt är bra med er och att många av er har haft eller kommer att få möjlighet att njuta av Åre under sommarmånaderna.

Månadens nyhetsbrev innehåller kort information om fastigheten, byte av branddetektorer samt uppdatering om nyckelhanteringen, vilket är några av de områden Styrelsen arbetat med den senaste tiden.

Nya branddetektorer

Under vecka 25 färdigställdes byte av rökdetektorer i samtliga lägenheter i vår förening samt i vår systerförening 2:68. Den stora skillnaden är att de nya mer moderna multidetektorerna löser ut av rök och värme och inte endast av rök som de tidigare detektorerna reagerade på.

Kostnaden för denna installation kommer att faktureras respektive lägenhetsinnehavare (1407 kronor) i samband med kommande kvartalsfakturering.

Fastigheten

Bygget i den gamla hotelldelen fortgår men bör lida mot sitt slut under kommande kvartal. Med det hoppas vi få en trevligare miljö med mindre byggdamm vilket bör leda till att det blir lättare att hålla rent de allmänna ytorna som i dagsläget är en utmaning och då skräp och smuts lätt dras in.

Vår systerförening 2:68 kommer att ytskiktsrenovera sina korridorer och i samband med detta använda samma färgskala som vi har i vår fastighet.

Styrelsen har även sett över de utrymmen som är möjliga att hyra ut för att förbättra likviditeten i föreningen. Planen är att Guestit fortsätter att hyra det kontorsutrymme de har på plan 0, även Åre Fjällfrid planerar att fortsätta sin verksamhet i sina nuvarande lokaler. Till detta har vi tecknat två nya avtal gällande uthyrning av tre förråd som hyrs av Skistar och Guestit. Under hösten kommer vi att fortsätta utvärdera ytor där vi kan optimera användandet med målet att förbättra föreningens ekonomi.

Nyckelhantering

Under senaste tiden har det varit en del problem med nyckelkort som gått ut vilket gjort att ägare inte kommer in i sina lägenheter. Vi har sett över nyckelhanteringen tillsammans med Guestit och Confidence AB vilket är det företag vi har ett licensavtal med gällande nyckelhanteringen.

Sammanfattningsvis:

· Nycklarna finns i två varianter; så kallade ”taggar”/”blippar” (små runda rödbruna brickor) och nyckelkort. Nyckelkorten har betydligt sämre hållbarhet och skall enbart användas för korttidsboende tex vid uthyrning och ej av brf ägare.

· Varje ägare har rätt till två blippar/taggar vilka ger behörighet till den egna lägenheten samt entréer (huvudentré och skidbron), garage, skidförråd på plan 0 och tvättstuga på plan 2.

· Ägare hämtar ut blippar/taggar med ID-handling och signatur hos Guestit som finns på plats vardagar under kontorstid.

· Önskar ägaren ha fler blippar/taggar är det möjligt att köpa dessa av vår fastighetsskötare för 200 kr per styck.

· Behöver man som lägenhetsinnehavare uppdatera/hjälp att hämta ut nya taggar mejlar man info@guestit.se (skriv Åre i rubriken) senast 48 timmar innan ankomst. Taggarna kan du sedan kvittera ut vardagar under kontorstid från Guestits personal på plats alternativt hämtas de via den Sharebox som finns uppsatt vid vår egen ingång.

· I nödfall kan man alltid kontakta Defencia 010-510 5000 MEN observera att det betingar en kostnad på 1500 kr.

· Fullständigt dokument kring nyckelhantering finner du på – https://www.totthouse.com/dokument/nyckelhantering/

Övriga frågor som styrelsen arbetar med:

· Samverkan med Brf 2:68 och fd hotellet ang gemensamma ytor inklusive soprum och hissar

· Översyn av befintliga avtal

· Vi följer och riskbankens prognoser noggrant, detta för att säkerställa att vi har en bra översyn av ränteutvecklingen för våra befintliga lån. Föreningens ränteutgifter har ökat och kommer att öka ytterligare - styrelsen kommer återkomma om det finns behov att öka avgiften pga det högre ränteläget.

· Utvärdering av övriga utrymmen i fastigheten samt möjligheten att iordningställa cykelrum när ekonomin tillåter.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.