Nyheter – april 2024
Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juli 2023
Nyheter – mars 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019

Nyhetsbrev April 2022

Publicerad söndag 10 apr 2022, 15:36

NYHETERMånadens nyhetsbrev innehåller bland annat en rapportering om fastigheten, brandlarmet samt uppdatering om bygget i hotelldelen.

Fastigheten

Det har varit högtryck i fastigheten sedan december, vilket inneburit en hel del rörelse i fastigheten med många gäster som checkar in och ut.

Belysning

Som flera av er noterat har vi haft problem med belysning i vissa av korridorerna, detta är nu åtgärdat och det är betydligt ljusare. Även hängande handtag på vissa av branddörrarna har bytts ut vilket bidrar till att det ser trevligare ut.

Gällande ytterbelysningen efter gångvägen ner mot byn har det framkommit att det är Liljestrands/fd Hotellet som är ansvariga för denna. Dock påverkas belysningen av bygget och Liljestrands meddelar att de beräknar att belysningen återigen kommer att vara i bruk till hösten.

Hissar

En av de två hissar som finns i fastigheten har varit trasig under en längre tid. Anledningen till detta är att flera delar behöver bytas ut och väntan på reservdelar har varit flera veckor. HissKraft har nu fått de beställda delarna och behöver avsätta två personal för att montera dessa. Styrelsen är i kontinuerlig kontakt med HissKraft, målet är att ha båda hissarna i drift till påskhelgen.

Som styrelsen tidigare meddelat har vi tagit beslut om att renovera soprummet. Arbetet planeras till efter sommaren och målet är att ha ett nytt och fräscht soprum till nästa vintersäsong.

Nyckelkort

För er som fick nyckelkort utlevererade i samband med att Guestit tog över uthyrning vintersäsongen säsongen 2019/2020 kan det vara värt att kontrollera att de fortsatt är aktiva. Vanligtvis avaktiveras korten efter två år. Kontakta Dennis för återaktivering. Om ni kommer upp sent och inte får kontakt med Dennis vid den tidpunkten kan ni alltid kontakta Defencia 010-510 5000 för att få hjälp att komma in i lägenheten.

Parkering

I samband med ombyggnaden av hotellet har antalet parkeringsplatser utomhus reducerats. Tidigare har boende haft möjlighet att parker på Tottmarken, detta är inte längre möjligt. Under de senaste veckorna har Åre Kommun kontinuerligt utfärdat P böter för bilar som står efter Tottvägen. Om ni inte har bokat plats i garaget eller får plats på parkeringen utomhus finns det olika parkeringsplatser via denna länk. https://are.se/miljotrafik/gator-trafik/parkering

Gällande bokningskod och rabattsats för parkering under sommaren återkommer vi efter nästa styrelsemöte som äger rum den 28 april.

Fd Hotellet

Bygget fortgår men är något försenat på grund av försenade leveranser av material. Planerad öppning är November 2022. Som tidigare nämnts planeras även för en mindre restaurang och SPA avdelning. Just nu pågår dränering utmed Gula Villan. I samband med nybygget kommer hotellet att bygga ett eget soprum för hantering av sopor från lägenheter och restaurangen.

Brandlarmet

Som många av er vet har vi, 2:68 och Liljestrands (fd hotellet) ett direktkopplat brandlarm till Räddningstjänsten i Åre. Anledningen till att brandlarmet är direktkopplat beror på att fastighetens beteckning enligt detaljplanen och att fastigheten enligt BBR har verksamhetsklass 2. Brandlarmet är ett av de områden som styrelsen arbetat intensivt med under en längre tid med målet att försöka minimera antalet onödiga utryckningar. Arbetet har nu gått in i en ny fas och nästa steg är:

  1. Hitta teknisk lösning tillsammans med Bravida (anläggningsägare brandlarmet) för att minimera antalet fellarm
  2. Ändra klassificering på fastigheten (både 2:67 och 2:68) för att på sikt komma ifrån kravet på direktkopplat brandlarm. BRIAB är vår samarbetspartner i detta.

Övriga frågor som styrelsen arbetar med

  • Separation av el och vatten från 2:68 och fd hotellet, i samband med separation av vattnet kommer vattnet stängas av den 5 maj.
  • OVK och injustering ventilation
  • Rutiner nyckelhantering
  • Samverkan med Brf 2:68 och hotellet ang gemensamma ytor
  • Översyn av befintliga avtal

Vi önskar alla en riktigt Glad Påsk och hoppas att solen tittar fram i Åre.

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.