Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juli 2023
Nyheter – mars 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019

Kallelse Extra Föreningsstämma 10 november 17:00

Publicerad tisdag 10 okt 2023, 09:02

Fredag 10 nov 2023, kl 17:00 på Tott i Åre. Deltagare kan också delta digitalt.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Bekräftelse om beslutade stadgeändringar vid senaste föreningsstämma den 29 april 2023, se Bilaga 1
 7. Avslutande

Bilaga 1

Uppdaterad föreningsstadga enligt beslut vid ordinarie stämma den 29 april 2023

 1. Paragraf 1: För att förbättra tillgängligheten och uppslutningen på stämma ändra styrelsens säte till Stockholm (i stället för Åre) då stämman måste hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.
  Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
 2. Paragraf 3: Vi förtydligar och lägger till att föreningen strävar efter att vara en äkta bostadsrättsförening och juridisk person kan nekas medlemskap om styrelsen bedömer detta lämpligt.
 3. Paragraf 9: Vi förtydligar vad en väsentlig förändring är genom följande formulering: Exempel på väsentlig förändring är ändring i bärande konstruktion, installera eller ändra ledningar för bland annat avlopp, värme eller vatten, installera eller ändra ventilationen, installera eller ändra eldstad eller rökkanal eller göra annan påverkan på brandskyddet. Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan utgör alltid väsentlig förändring.
 4. Paragraf 12. Vi förtydligar begreppet andrahandsuthyrning genom följande formulering: Korttidsuthyrning i andra hand skall ske genom vid tidpunkten av styrelsen namngivna förmedlare. Bostadsrättsinnehavare har därutöver rätt att i egen regi upplåta lägenheten till familjemedlemmar och släktingar. Alla annan uthyrning får ske först efter inhämtande av styrelsens skriftliga godkännande. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas. Andrahandsuthyrning får dock längst omfatta 6 månader.
 5. Paragraf 31: Vi förtydligar att Kallelse till föreningsstämman ska ske genom e-post eller genom postbefordran.

Alla bostadsrättsägare hälsas välkomna. Anmäl dig genom att logga in på hemsidan Amnälan sker genom att logga in på BRF Totten 2:67 Tott House där du kan anmäla dig för att deltaga fysiskt i Åre eller digitalt.

Du loggar in med din e post adress och lösenord, om du glömt lösenordet kan du enkelt återställa det genom att välja glömt lösenord och du får ett återställningsmail.

Du går sedan in på mitt konto – högst upp till höger och under delen ”egna fält” väljer du den ruta som passar dig för att anmäla dig till den extra föreningsstämman.

Alternativt via mail till: styrelsen@totthouse.com.

Styrelsen/Brf Totten 2:67, Tott House

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.