Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juli 2023
Nyheter – mars 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019

Försäljning förråd plan 2

Publicerad torsdag 14 sep 2023, 12:37

NYHETERStyrelsen avser sälja förrådslokalen i mitten på plan 2. Se nedan för mer detaljer kring försäljning samt tillvägagånssätt/budgivning 

Vid den ordinarie årsstämman som hölls den 29 april i år i Åre, fick styrelsen stämmans mandat att utreda och om så finnes lämpligt att upplåta gemensamma förrådsutrymme i syfte att förstärka föreningens ekonomi. För att styrelsen ska kunna ta beslut om försäljning av förrådsytor krävs att

  1. styrelsen bedömer att föreningen inte har behov av det utrymmet,
  2. att priset sätts på marknadsmässiga villkor och
  3. om förrådet innehåller en elcentral, ska köparen tillse att denna utan merkostnad och arbete för föreningen, flyttas på ett fackmannamässigt sätt till en närliggande yta som föreningen anvisar.

Baserat på ovanstående avser styrelsen upplåta, dvs sälja, förrådslokalen i mitten av korridoren på plan 2, beteckning 605, 607. Förrådet omfattar ca 10 kvadratmeter och upplåtes som lokal, dvs den skall inte användas som bostad. Ägaren av lokalen kommer även betala en mindre årsavgift.

Lokalen kommer att säljas genom öppen budgivning där styrelsen beslutar när budgivningen avslutas. Anmälan om intresse och bud sker till styrelsen styrelsen@totthouse.com. Styrelsen dokumenterar budgivningen och redovisar löpande inkomna bud till spekulanterna. Köparen förbinder sig att flytta den elcentral som finns i lokalen på ett fackmannamässigt sätt (se villkor punkt iii. Ovan).

Mvh

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.