Information om avgifter

Föreningens ekonomiansvarig ansvarar för alla utgifter & inkomster. Den löpande faktureringen och redovisningen sköts av:

Nabo (fd Rådrum AB)
Postadress:
Box 3
131 06 Nacka

Bud & besök:
Hesselmans Torg 5, 5tr
131 54 Nacka
Telefon: 08-34 30 13

Lägenheternas avgifter betalas kvartalsvis.
Det är naturligvis viktigt att du som medlem betalar avgifterna i tid.
Försenade inbetalningar lämnas till inkasso efter en påminnelse.
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 2,5% och en pantsättningsavgift om 1,0% av det prisbasbelopp som gäller vid ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för för underrättelse om pantsättning.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.