Föreningens integritetspolicy, GDPR

BRF Totten 2:67 Tott House följer dataskyddsförordningen GDPR. Det innebär att vi bara behandlar de personuppgifter vi måste behandla för att kunna fullfölja föreningens mål och direktiv. De personuppgifter vi behöver för detta är medlemmars namn och kontaktuppgifter samt lägenhetsnr i fastigheten. Uppgifterna används för fakturering och för kommunikation till medlemmarna och de leverantörer och partners som föreningen har.

Du har rätt att begära ut dina personuppgifter om du vill. Kontakta isåfall styrelsen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.