Styrelsen

Styrelsen uppdrag är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen genom att kombinera en långsiktigt stabil föreningsekonomi med goda förutsättningar för trevliga Årevistelser. Styrelsen vill gärna ha en öppen dialog inom föreningen där alla medlemmar kan komma till tals.

I styrelsens arbete ingår:

  • Att tillse en god skötsel och drift av fastigheten Totten 2:67.
  • Att sköta ekonomin långsiktigt ansvarsfullt så att avgifterna kan hållas nere och intäktsmöjligheterna goda.
  • Att hålla goda relationer och utveckla samarbete med våra samarbetspartners: Tott hotell, Brf Tott 2:68 m.fl.

Styrelsen 2019
Ordförande: Sanna Strand
Sekreterare: Christer Lindahl
Christian Passke
Barbro Eriksson
Johan Nilsson

Suppleant: Håkan Lewén

Kontakt: styrelsen@totthouse.com