Medlemsinfo arkiv

Nedan finner du äldre dokument som kan ge en bild av föreningens historia och tidigare händelser i verksamheten.

  • vi måste hantera uthyrningen av våra lägenheter via någon annan operatör.Läs mer om allt detta i Infobrev MARS 2019 pdf

Protokoll BRF TOTTEN STÄMMA -17 (1)
Årsredovisning Brf Totten 267 2016

2017-06-09 Infobrev juni 2017

2017-12-01 Infobrev dec 2017

2017-03-13 Hyreshöjning  

Styrelsen har beslutat att höja hyrorna med 5 %, detta aviseras i kvartal 2 2017

2017-03-13 Infobrev mars 2017

2017-03-13 Tidplan Relining

2016-12-14 Nytt låssystem

Mobillösningen blir troligen klar i mitten av februari.

2016-12-06 Möte med Liljestrand Fastigheter (Tott Hotell)

  • Hissarna beräknas bli helt färdiga senast till den 15 december. Bekostas av Brf Totten 2:67 och  årskostnaden fördelas ut mellan samtliga föreningar.
  • Dörrbladen utbytta till ekfaner, plåtbitar i nederkant samt nya rumssiffror återstår. Helt färdigt till den 15 december. Kostnaden delas mellan Brf och Tott Hotell.
  • Nytt låssystem färdigt i samband med att dörrbladen är färdiga, senast den 15 december. Taggarna hämtas ut i receptionen I samband med första vistelsen. Antal taggar som önskas, utöver den som ingår, betalas till receptionen samtidigt som de hämtas ut. Alternativa sätt att komma in I lägenheten, tex via en mobil App, kommer att fungera I början av januari månad.

Föreningens pågående underhåll

  •  Vi förbereder att renovera – relina – våra avloppsstammar. Konsult kommer att anlitas för att projektleda detta. Arbetet påbörjas i vår.
  • Taket ska besiktas i vår och därefter tas beslut om underhållsåtgärder, eventuellt måste all takplåt bytas.

Totts ombyggnadsplaner

  • Receptionen har flyttats så att den ligger I anslutning till restaurangen. Gemensamhetsytorna bakom restaurangen gjorts om till 7 nya lägenheter, med enkel standard.
  • 2017 och framåt, Liljestrands har ett exploateringsavtal på gång med kommunen, vilket innebär att kommunen vill äga trottoaren utanför hotellet, och att motsvarande markyta som vi förlorar erhålls utanför garaget.
  • Ny större parkering, i tre etage.
  • Ny hotellbyggnad i slänten. Överklaganden är att vänta. Det planeras för fem våningsplan med c:a 80 lägenheter totalt. Övre planet parkeringsutor.

2016-08-18 Styrelsemöte #8
Lånet om drygt 7,5 Mkr löper ut 25 augusti. Nuvarande ränta är 3,09%. Beslutades att binda på 4-årsperiod till en ränta om 1,36%. Därmed sänks räntekostnaden för föreningen med ca 130,000 kr per år.

Skrivelse har inkommit från medlem kring ommålning av korridorer. Beslut att avvakta till nästa säsong. Dörrsidor och lås kommer att bytas ut nu under hösten. Offerter håller på att tas in för renovering av stammar samt åtgärd kring läckage tak som drabbade en del av fastigheten förra säsongen. Beräknas åtgärdas under hösten.

Diskussion pågår med hotellet kring uthyrning av garage och gemensam renovering av hissarna inför kommande säsong.

2016-07-12 Nytt inredningskoncept
År 2016 togs ett nytt inredningskoncept fram som ska ses som inspiration för de som avser att renovera sin lägenhet. Läs mer.

2016-06-09 Protokoll föreningsstämma 2016
Ej justerat protokoll: BRF TOTTEN STÄMMA -16 (EJ JUSTERAT)

2016-04-13 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse: Kallelse Stämma Brf 2-67

2016-03-28: Pågående styrelsearbete
Styrelsens huvudsakliga frågor som vi idag jobbar med är utbyte av samtliga lägenhetslås, eventuell renovering/utbyte av hissarna, förbättrad wifi, renoveringsförslag som lägenhetsägare kan ha som ”mall” vid ombyggnation. Mer info i senaste styrelseprotokollet

2015-05-11: Protokoll från föreningsstämma 2015
Protokoll föreningsstämma 11 maj 2015

===============================================================================

För dig som är intresserad har vi här att samlat lite mer information från Ago Mitt i Åre.

Kontaktuppgifter: Ago Mitt i Åre, Kabinbanev. 22, 857 52 Åre. Tel 0647-515 00, info@agomittiare.se

AGO Mitt i Åre sammanfattning

Ago Mitt i Åre bilaga 2 OBJEKTSBESKny17

Ago Mitt i Åre bilaga-3-allmännavillkor-60dag

Ago Mitt i Åre bilaga-4-Skada-o-förslitning

Ago Mitt i Åre Hyresförm-30-svensk-privat-o-företag-1