Mäklarinformation

Fastigheten Totten 2:67 byggdes 1979-80 och består av 105 lägenheter. Vårt organisationsnr är 769613-9232. Föreningens belåning per kvadratmeter var vid den senaste årsredovisningen 2018, 7300 kr.

Byggnaden renoverades 2016-2017 (hissar och relining av anloppsstammar). En större renovering som omfattar omläggning av tak, fönsterbyte och ytrenovering av korridorer och garage är planerad till 2019-2020. Denna renovering kommer sannolikt att innebära en hyreshöjning.

Fastigheten är klassad som fritidsboende så man får inte vara bofast på adressen. Gällande privat uthyning så gäller sedvanlig ansökan om andrahandsuthyrning till styrelsen som för bostadsrätt. Föreningen accepterar generellt andrahandsuthyrning med antingen Skistar eller Guestit.

Föreningens ekonomiska förvaltare är Nabo (fd Rådrum). Dit skickas överlåtelseavtal samt ansökan om in- och utträde ur föreningen.

Kontaktuppgifter till Nabo är

c/o Nabo
Box 3
131 06 NACKA

För mer information, se flikarna Fastigheten, Information om avgifter, Stadgar och Nyheter.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.