Ekonomi

Föreningens ekonomiansvarig ansvarar för alla utgifter & inkomster. Den löpande faktureringen och redovisningen sköts av:

Rådrum AB
Postadress:
Box 3
131 06 Nacka

Bud & besök:
Hesselmans Torg 5, 5tr
131 54 Nacka
Telefon: 08-34 30 13

Lägenheternas avgifter betalas kvartalsvis.
Det är naturligvis viktigt att du som medlem betalar avgifterna i tid.
Försenade inbetalningar lämnas till inkasso efter en påminnelse.
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 2,5% och en pantsättningsavgift om 1,0% av det prisbasbelopp som gäller vid ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för för underrättelse om pantsättning.

Årsredovisningar
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009